Lambicus - Lambicus

‘T VERZET: LA CERVECERÍA REBELDE

Alex Lippens, Koen Van Lancken y Joran Van Ginderachter conforman el núcleo duro de 'T Verzet (Resistencia), cervecería subversiva que nace en 2011, cuando todos ellos apenas tenían más de 20 años, con el objetivo de dinamitar la imagen tradicional de la cerveza belga.

Las mejores cervezas belgas también las podéis comprar online en www.belgasonline.com

‘T VERZET: LA CERVESERIA REBEL

l'Alex Lippens, en Koen Van Lancker i en Joran Van Ginderachter conformen el nucli dur de ‘T Verzet (Resistència), cerveseria subversiva que neix el 2011, quan tots ells amb prou feines tenien més de 20 anys, amb l’objectiu de dinamitar la imatge tradicional de la cervesa belga.

Les millors cerveses belgues també les podeu comprar online a www.belgasonline.com

Beginners’ tasting session of September’s Belgian beer

In the last edition of what have now become our traditional beer tasting sessions, despite de reluctance of the supersticious sector, we began with 13 Pilsners, beer that is recently created, particularly hoppy, unfiltered  and which is now even packaged in cans, in line with the new trends coming from the USA..

BRASSERIE DUPONT: Cerveses amb caràcter

 La Brasserie Dupont és una típica cerveseria agrícola, l’origen de la qual el trobem el 1844 quan era coneguda com a Brasserie Rimaux. Fou adquirida els anys 20 per Louis Dupont i actualment el seu màxim responsable és Olivier Dedeycker, membre de la quarta generació de la família.

Situada a la regió d’Hainaut constitueix una veritable institució cervesera local però, amb projecció internacional, sobretot gràcies a l’èxit de la seva Saison Dupont als EE.UU. a partir dels anys 80 i que s’ha convertit en el model d’allò que avui dia s’entèn com a Saison.

Les millors cerveses belgues també les podeu comprar online a www.belgasonline.com

BRASSERIE DUPONT: Cervezas con carácter

Brasserie Dupont es una cervecería agrícola, el origen de la cual lo encontramos el 1844 cuando era conocida como Brasserie Rimaux. Fue adquirida en 20 por Louis Dupont y actualmente su máximo responsable es Olivier Dedeycker, miembro de la cuarta generación de la familia.

Situada en la región de Henao constituye una verdadera institución cervecera local pero con proyección internacional. Sobre todo gracias al éxito de su Saison Dupont en los EE.UU. a partir de los años 80 y que se ha convertido en el modelo de aquello que hoy en día se entiende como Saison.

Brewer Saints - Chapter 1 - Arnulfo de Soissons

Arnulfo de Soissons, a famous clergyman who became Bishop of Soissons – not without regret, as he fled from the Monastery in order not to have to occupy this position – was fond of two fluids that changed the course of humanity: first, he introduced the production of boiling water in order to prevent the transmission of contagious diseases. About the second, we shall speak later.

Brouwerij De Ranke

Trenquen tòpics, són font d’inspiració i no tenen secrets sobre allò que fan i com ho fan. Se senten orgullosos però sempre des de l’humilitat, la seriositat i fins i tot amb una certa timidesa.

Brouwerij De Ranke

Rompen tópicos, son fuente de inspiración y no tienen secretos sobre aquello que hacen y como lo hacen. Se sienten orgullosos pero siempre desde la humildad y el trabajo serio e incluso con una cierta timidez.

Las mejores cervezas belgas también las podéis comprar online en www.belgasonline.com

Cata de iniciación a las cervezas belgas septiembre

La última edición de nuestra cata de iniciación a las cervezas belgas la iniciamos, a pesar de las reticencias del sector supersticioso, con una 13 Pils, una cerveza de creación reciente, especialmente lupolizada sin filtrar y que, actualmente, se envasa también en lata, siguiendo las nuevas tendencias americanas.

Las mejores cervezas belgas también las podéis comprar online en www.belgasonline.com

De Glazen Toren visita Lambicus

Divendres 29 d'Abril farem la presentació de De Glazen Toren, una petita cerveseria artesana dirigida per dos mestres cervesers diplomats per l’escola de Gante.

Drie Fonteinen: tradició, qualitat i passió

 
Armand Debelder és Drie Fonteinen. Aquesta pot semblar a priori una exageració però, és gràcies a la tossuderia, la persistència i l'obstinació d'aquest home que avui en dia un dels puntals del món làmbic belga no és només una realitat consolidada sinó plena de futur.
 

Les millors cerveses làmbic també les podeu comprar online a www.belgasonline.com

Drie Fonteinen: Tradición, calidad y pasión

3 Fonteinen personal
 
Armand Debelder és Drie Fonteinen. Aquesta pot semblar a priori una exageració però, és gràcies a la tossuderia, la persistència i l'obstinació d'aquest home que avui en dia un dels puntals del món làmbic belga no és només una realitat consolidada sinó plena de futur.
 
Las mejores cervezas lámbic también las podéis comprar online en www.belgasonline.com

Els Sants Cervesers - Capítol 1 - Arnulf de Soissons

Arnulf de Soissons, famós clergue i bisbe de Soissons -molt al seu pesar ja que va fugir del monestir per no ostentar aquest càrrec-, va ser amic de dos líquids que canviarien el curs de la humanitat: primer va introduir la fabricació de l'aigua bullida per evitar la transmissió de malalties. Del segon ja parlarem després.

Het Anker visita Lambicus

Creada l'any 1872 per la família Van Breedam a la ciutat de Mechelen (Malines), Het Anker és l’única cerveseria supervivent d’una ciutat amb un passat cerveser gloriós. Actualment n’és el seu màxim responsable en Charles Leclef que pertany a la cinquena generació de la família fundadora i pertany des del 2007 a l’associació Belgian Family Brewers que agrupa a totes aquelles cerveseries que han estat en mans de la mateixa família com a mínim durant els darrers 50 anys. 

Les seves cerveses disponibles a www.belgasonline.com

Het Anker visita Lambicus

Creada en 1872 por la familia Van Breedam en la ciudad de Mechelen (Malines), Het Anker es la única cervecería superviviente de una ciudad con un pasado cervecero glorioso. Actualmente su máximo responsable en Charles Leclef que pertenece a la quinta generación de la familia fundadora y miembro desde el 2007 de la asociación Belgian Family Brewers que agrupa a todas aquellas cervecerías que han estado en manos de una misma familia como mínimo durante los últimos 50 años.

Las mejores cervezas belgas también las podéis comprar online en www.belgasonline.com