Lambicus - presentacio

De Glazen Toren visita Lambicus

Divendres 29 d'Abril farem la presentació de De Glazen Toren, una petita cerveseria artesana dirigida per dos mestres cervesers diplomats per l’escola de Gante.