Lambicus - Soleil,

La Chouffe - 6666 no és el nombre de la bèstia

A principis dels anys 80 el panorama cerveser belga es caracteritzava per una certa monotonia quant a varietat i per un cert monopoli per part de les cerveseres que havien aconseguit superar la crisi posterior a la Segona Guerra Mundial.

Les millors cerveses belgues també les podeu comprar online a www.belgasonline.com

La Chouffe - 6666 no es el número de la Bestia

A principios de los años 80 el panorama cervecero belga se caracterizaba por una cierta monotonía en cuanto a variedad y por un cierto monopolio por parte de las cerveceras que habían conseguido superar la crisis posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Las mejores cervezas belgas también las podéis comprar online en www.belgasonline.com